Tầng 15, Khách sạn Thể Thao

Số 15, Lê Văn Thiêm, Hà Nội

090 305 45 65