Địa điểm

Tầng 15, Khách sạn Thể Thao

Số 15, Lê Văn Thiêm, Hà Nội

Tầng 2, tòa nhà Golden West

Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

090 305 45 65